Foto Galeri

Van’ın tarihi MÖ 7000 yıllarına kadar uzanır. Van Kalesinin 6 km güneyinde bulunan Tilki tepe ve Van Gölü’nün kuzeyindeki Ernis Mezarlıklarında yapılan kazılarda Kalkolitik, Bronz ve Demir devrine yerleşmişlerdi. Sonra Urartular, Medler, Persler, Büyük İskender, Selevkoslar, Ermeniler[2], Partlar, Romalılar,Sasaniler ve Bizans hakim olmuştur. M.S. 675 yılında Müslümanlar bu bölgeyi fethetmiş, daha sonra bölge yine Bizanslılara, bunları yenen Selçuklulara ve sonrada İlhanlılara, Celayirîler, yüzyılın ortalarına kadar sürmüş, Asurlar bu dağlık ve zor arazi şartlarına sahip bölgeyi egemenlik altında tutmuşlardır. Van 19. yüzyıla kadar Ermeni, Türk, Kürt, Arap nüfus yaşamıştır. 19. yüzyıla kadar merkeze uzak köylerde diğer milletlerle birlikte yaşamış, ancak 20. yüzyıl başlarına doğru kente yerleşmeye başlamışlardır. Şehirde hakim bir aşiret yoktur. Gelenekleri Osmanlı ve İran etkisinde gelişmiştir. Van bütün medeniyetlerin ve halkların bir arada yaşayabildiği güzide bir coğrafyadır. Halkın büyük çoğunluğu Ermeni ve Türk kökenliydi. Köylerde sınırlı sayıda Kürt yaşamaktaydı. 80′lerden sonra terör sorunu nedeniyle Van’da yaşayan Türk kökenli vatandaşlar batıya göç etmek zorunda kalmış; onların yerlerini köylerden şehir merkezlerine göçen Kürtler almıştır.

 

van (9) van (6) van (13) van (3)
van (4)
van (1)